Begroot VS Realisatie

(bedragen × € 1.000, excl. reserves)

Begroot

€ 400.877 € 388.048

Realisatie

€ 412.226 € 406.345

Afwijking

€ -11.348 -2,8% € -18.297 -4,5%

1 Bestuur en Publieke Dienstverlening

begroot
€ 16.850
realisatie
€ 16.473
afwijking
€ 377 2.2%
begroot
€ 5.461
realisatie
€ 5.284
afwijking
€ 176 3.2%

2 Openbare Orde en Veiligheid

begroot
€ 10.501
realisatie
€ 10.098
afwijking
€ 403 3.8%
begroot
€ 48
realisatie
€ 19
afwijking
€ 29 60.3%

3 Participatie en Werkgelegenheid

begroot
€ 84.191
realisatie
€ 86.575
afwijking
€ -2.383 -2.8%
begroot
€ 43.028
realisatie
€ 42.919
afwijking
€ 109 0.3%

4 Zorg en Welzijn

begroot
€ 128.082
realisatie
€ 128.518
afwijking
€ -436 -0.3%
begroot
€ 4.071
realisatie
€ 6.436
afwijking
€ -2.365 -36.7%

5 Onderwijs en Jeugd

begroot
€ 16.148
realisatie
€ 16.047
afwijking
€ 101 0.6%
begroot
€ 4.174
realisatie
€ 4.266
afwijking
€ -92 -2.2%

6 Economie en Toerisme

begroot
€ 8.609
realisatie
€ 13.608
afwijking
€ -4.999 -36.7%
begroot
€ 4.149
realisatie
€ 7.924
afwijking
€ -3.774 -47.6%

7 Sport- en Cultuurbevordering

begroot
€ 13.092
realisatie
€ 13.258
afwijking
€ -167 -1.3%
begroot
€ 2.698
realisatie
€ 2.808
afwijking
€ -109 -3.9%

8 Ontwikkeling Centrumstad

begroot
€ 12.849
realisatie
€ 15.492
afwijking
€ -2.643 -17.1%
begroot
€ 2.585
realisatie
€ 3.833
afwijking
€ -1.248 -32.6%

9 Verkeer en Bereikbaarheid

begroot
€ 7.679
realisatie
€ 9.507
afwijking
€ -1.828 -19.2%
begroot
€ 6.793
realisatie
€ 6.371
afwijking
€ 421 6.2%

10 Wonen en Leefomgeving

begroot
€ 45.935
realisatie
€ 48.570
afwijking
€ -2.635 -5.4%
begroot
€ 34.780
realisatie
€ 39.624
afwijking
€ -4.844 -12.2%

11 Beheer openbare ruimte

begroot
€ 49.560
realisatie
€ 49.291
afwijking
€ 269 0.5%
begroot
€ 22.086
realisatie
€ 23.023
afwijking
€ -937 -4.1%

12 Algemene middelen

begroot
€ 7.383
realisatie
€ 4.789
afwijking
€ 2.593 35.1%
begroot
€ 258.174
realisatie
€ 263.837
afwijking
€ -5.664 -2.1%