Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Overeenkomstig artikel 1.1 lid b sub 2 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is de gemeente verplicht om melding te maken van de onderstaande gegevens.

Naam

Functie

Dienstverband

Omvang

Beloning

Belastbare kostenvergoeding

Voorziening betaalbaar op termijn

Totaal

Lucassen P.M.H.

secretaris

Vast dienstverband vanaf 1-12-2014

36 uur (fulltime)

€ 123.085

€ 1.155

€ 15.605

€ 139.845

van Soest GJP

Griffier

Vast dienstverband vanaf 1-5-1999

36 uur (fulltime)

€ 105.345

€ 1.396

€ 14.266

€ 121.007

Voor de onderstaande items geldt dat deze niet van toepassing zijn:

  • Geen betaalde SV premie door de werkgever.
  • De in het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband.
  • Geen overschrijding van de WNT derhalve geen motivering.