Toelichting risico's

In onderstaande tabel is een toelichting te vinden op de 7 belangrijkste risico's van de Algemene Dienst van de gemeente Venlo inclusief de beheersmaatregelen. Een toelichting op alle risico's van de Algemene Dienst is te vinden in bijlage XI.