Openbare orde en Veiligheid

bedragen x €1.000
Begroting voor wijziging 2015Begroting na wijziging 2015Rekening 2015%Verschil
Baten26481940 %-29
Lasten11.05410.50110.09896 %403
Saldo baten en lasten-11.028-10.453-10.07996 %374
Totaal resultaat programma 02-11.028-10.453-10.07996 %374
  • Financiële meevaller brandweerzorg van € 0,3 miljoen

Het verschil op dit programma heeft voornamelijk betrekking op de brandweerzorg. Aan brandweerzorg is circa € 0,3 miljoen minder uitgegeven. Voor een groot deel (€ 0,2 miljoen) is deze meevaller al aangekondigd in de Finrap 2015. De hogere afwijking wordt het veroorzaakt door Cao-afspraken ten laste van de reserve VRLN te brengen en door een meevaller in de rijksvergoeding.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2015 na wijz.

Rekening 2015

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Programma