Samenvattende tabellen resultaat 2015 per programma

Bijlage 1: Totaaloverzicht baten en lasten 2015 per programma (incl. verrekeningen met reserves)
bedragen x €1.000

Programma

Begroting voor wijziging 2015

Begroting na wijziging 2015

Rekening
2015

%

Verschil

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

3.234

5.632

5.391

96%

-241

02 Openbare orde en Veiligheid

26

48

19

40%

-29

03 Participatie & werkgelegenheid

40.119

43.896

43.438

99%

-458

04 Zorg en Welzijn

4.145

4.678

13.964

299%

9.286

05 Onderwijs en Jeugd

4.901

4.322

4.414

102%

92

06 Economie en Toerisme

6.220

4.910

8.963

183%

4.053

07 Sport- en Cultuurbevordering

4.383

4.575

4.684

102%

109

08 Ontwikkeling Centrumstad

31.363

2.880

4.121

143%

1.241

09 Verkeer en Bereikbaarheid

7.655

7.786

7.365

95%

-421

10 Wonen en Leefomgeving

3.743

41.542

46.000

111%

4.458

11 Beheer openbare ruimte

29.430

28.890

29.923

104%

1.032

12 Algemene middelen

269.739

279.997

284.585

102%

4.587

Totaal baten (inclusief verrekeningen met reserves)

404.957

429.156

452.866

106%

23.710

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

16.234

16.850

16.859

100%

-9

02 Openbare orde en Veiligheid

11.054

10.501

10.098

96%

403

03 Participatie & werkgelegenheid

81.914

85.030

87.488

103%

-2.458

04 Zorg en Welzijn

127.621

130.674

139.062

106%

-8.388

05 Onderwijs en Jeugd

17.613

16.148

16.047

99%

101

06 Economie en Toerisme

9.702

8.674

15.071

174%

-6.398

07 Sport- en Cultuurbevordering

15.521

13.092

13.258

101%

-167

08 Ontwikkeling Centrumstad

38.817

13.594

16.237

119%

-2.643

09 Verkeer en Bereikbaarheid

7.934

7.759

9.507

123%

-1.748

10 Wonen en Leefomgeving

12.434

50.795

54.976

108%

-4.181

11 Beheer openbare ruimte

48.529

49.625

50.449

102%

-824

12 Algemene middelen

17.585

26.415

23.467

89%

2.948

Totaal lasten (inclusief verrekeningen met reserves)

404.957

429.156

452.520

105%

-23.364

Gerealiseerd resultaat

346

346

Bijlage 1b: Totaaloverzicht baten en lasten 2015 per programma (excl. verrekeningen met reserves)
bedragen x €1.000

Programma

Begroting voor wijziging 2015

Begroting na wijziging 2015

Rekening
2015

%

Verschil

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

3.234

5.461

5.284

97%

-176

02 Openbare orde en Veiligheid

26

48

19

40%

-29

03 Participatie & werkgelegenheid

40.119

43.028

42.919

100%

-109

04 Zorg en Welzijn

4.035

4.071

6.436

158%

2.365

05 Onderwijs en Jeugd

4.751

4.174

4.266

102%

92

06 Economie en Toerisme

6.154

4.149

7.924

191%

3.774

07 Sport- en Cultuurbevordering

2.509

2.698

2.808

104%

109

08 Ontwikkeling Centrumstad

29.723

2.585

3.833

148%

1.248

09 Verkeer en Bereikbaarheid

6.630

6.793

6.371

94%

-421

10 Wonen en Leefomgeving

3.116

34.780

39.624

114%

4.844

11 Beheer openbare ruimte

21.594

22.086

23.023

104%

937

12 Algemene middelen

254.884

258.174

263.837

102%

5.664

Totaal baten (exclusief verrekeningen met reserves)

376.775

388.048

406.345

105%

18.297

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

16.234

16.850

16.473

98%

377

02 Openbare orde en Veiligheid

11.054

10.501

10.098

96%

403

03 Participatie & werkgelegenheid

81.914

84.191

86.575

103%

-2.383

04 Zorg en Welzijn

127.621

128.082

128.518

100%

-436

05 Onderwijs en Jeugd

17.613

16.148

16.047

99%

101

06 Economie en Toerisme

9.702

8.609

13.608

158%

-4.999

07 Sport- en Cultuurbevordering

15.521

13.092

13.258

101%

-167

08 Ontwikkeling Centrumstad

36.531

12.849

15.492

121%

-2.643

09 Verkeer en Bereikbaarheid

7.934

7.679

9.507

124%

-1.828

10 Wonen en Leefomgeving

12.434

45.935

48.570

106%

-2.635

11 Beheer openbare ruimte

48.466

49.560

49.291

99%

269

12 Algemene middelen

971

7.383

4.789

65%

2.593

Totaal lasten (exclusief verrekeningen met reserves)

385.995

400.877

412.226

103%

-11.348

Totaal saldo baten en lasten

-9.220

-12.830

-5.881

6.949

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

172

107

62%

-65

03 Participatie & werkgelegenheid

867

519

60%

-348

04 Zorg en Welzijn

110

606

7.527

1241%

6.921

05 Onderwijs en Jeugd

150

148

148

100%

06 Economie en Toerisme

65

761

1.040

137%

279

07 Sport- en Cultuurbevordering

1.874

1.876

1.876

100%

08 Ontwikkeling Centrumstad

1.640

295

288

98%

-6

09 Verkeer en Bereikbaarheid

1.025

993

993

100%

10 Wonen en Leefomgeving

628

6.762

6.376

94%

-386

11 Beheer openbare ruimte

7.836

6.804

6.899

101%

95

12 Algemene middelen

14.855

21.824

20.747

95%

-1.076

Totaal onttrekkingen aan reserves (baten)

28.182

41.108

46.521

113%

5.413

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

386

-386

03 Participatie & werkgelegenheid

838

913

109%

-75

04 Zorg en Welzijn

2.592

10.544

407%

-7.952

06 Economie en Toerisme

65

1.463

2251%

-1.398

08 Ontwikkeling Centrumstad

2.286

745

745

100%

09 Verkeer en Bereikbaarheid

80

0%

80

10 Wonen en Leefomgeving

4.860

6.407

132%

-1.546

11 Beheer openbare ruimte

63

65

1.158

1770%

-1.093

12 Algemene middelen

16.613

19.032

18.678

98%

355

Totaal toevoegingen aan reserves lasten)

18.963

28.279

40.294

142%

-12.016

Totaal saldo verrekeningen met reserves

9.220

12.830

6.227

-6.603

Gerealiseerd resultaat

346

346