Onderwijs en Jeugd

bedragen x €1.000
Begroting voor wijziging 2015Begroting na wijziging 2015Rekening 2015%Verschil
Baten4.7514.1744.266102 %92
Lasten17.61316.14816.04799 %101
Saldo baten en lasten-12.863-11.974-11.78298 %193
Onttrekkingen aan reserves (baten)150148148100 %
Toevoegingen aan reserves (lasten)
Saldo verrekening met reserves150148148100 %
Totaal resultaat programma 05-12.713-11.826-11.63398 %193
  • Voordeel op huisvesting onderwijs van € 0,2 miljoen

De financiële afwijking in dit programma is gering en komt door incidenteel lagere uitgaven voor huisvesting voortgezet onderwijs van € 0,1 miljoen en hogere inkomsten met betrekking tot de huisvesting van het primair onderwijs van € 0,1 miljoen.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2015 na wijz.

Rekening 2015

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res. Cum.afschrijving activa

148

148

148

148

Programma 05

148

148

148

148

De onttrekking uit de reserve cumulatieve afschrijving activa heeft plaatsgevonden conform begroting en behoeft daardoor geen nadere toelichting.